img

Dary a granty

Upozornění:

 • Vyplnění a zaslání této žádosti nezakládá nárok žadatele na získání požadovaného příspěvku.
 • Po odeslání elektronické žádosti se žádost automaticky eviduje v našem systému.
 • Po odeslání elektronické žádosti je potřeba formulář vytisknout, podepsat a zaslat elektronicky na adresu společnosti. Instrukce jsou detailně popsány pod Žádost o dar či grant (níže).
 • O výsledku rozhodovacího procesu vás budeme informovat.
 • Pod tuto proceduru nespadají příspěvky za účelem sponzoringu.
 • Nelze poskytovat finanční ani hmotné dary fyzické osobě.
 • Nelze poskytovat dary v hotovosti.
 • Společnost Pfizer si vyhrazuje právo finanční grant či dar neudělit nebo jej udělit v menší hodnotě, než je požadovaná hodnota. Finanční či hmotný příspěvek nebo dar je možné udělit pouze neziskové organizaci, nikoli jednotlivci.
 • Společnost Pfizer si vyhrazuje právo kdykoli po dobu 5 let od poskytnutí daru požadovat na obdarovaném, aby předložil zprávu a důkazy o použití daru (faktury, program, zprávu apod.).
Jaká žádost spadá pod dary a granty?

 • Granty pro vzdělávací účely
 • Charitativní příspěvky
 • Obchodní dary

Výzkumné granty

V případě podání žádosti o podporu výzkumných grantů budete přesměrováni na Globální medicínský systém grantů, který je dostupný pouze v anglickém jazyce.

Jaká žádost spadá pod výzkumný grant?

 • Podpora nezávislého výzkumu, kde je výzkumný pracovník/organizace sponzorem výzkumu a kde Pfizer může poskytnout finanční a/nebo nefinanční podporu pro rozvoj nebo zdokonalování specifických a definovaných lékařských znalostí.
 • Podpora nezávislého lékařského vzdělávání nebo iniciativy, které slouží k udržení, rozvoji nebo zvýšení znalostí, dovedností a/nebo profesionálního výkonu zdravotnického pracovníka.
 • Podpora nezávislých projektů pro systematické a kontinuální aktivity, které vedou k měřitelnému zlepšení zdravotnických služeb a zdravotního stavu jednotlivců a cílových skupin pacientů, a nesouvisejí s produkty společnosti Pfizer.
 • Podpora výzkumného fondu instituce/organizace.
 • Poskytnutí sloučeniny ze strany Pfizeru (čisté substance, účinné farmaceutické složky, biologické látky) pro použití v nezávislých výzkumných studiích (např. předklinických, klinických, observačních).
Nespadá-li Vaše žádost ani do jedné z těchto pěti výše vyjmenovaných kategorií, použijte prosím formulář „Žádost o dar či grant“.