img

Příspěvky a dary

Společnost Pfizer je jednou z nejvýznamnějších farmaceutických společností zaměřených na výzkum a vývoj nových léčiv. V České republice společnost Pfizer působí již od roku 1993, tedy více než 25 let.

Jsme si vědomi důležitosti neziskového sektoru ve zdravotnictví, stejně jako důležitosti edukace, podpory a poskytování zdravotní péče ze strany zdravotníků a zdravotnických organizací. Proto jsme vytvořili darovací systém příspěvků a darů, který podléhá přísným transparentním pravidlům společnosti Pfizer, etickým kodexům a místní legislativě. Celosvětově podporujeme řadu humanitárních projektů a intenzivně spolupracujeme s mnoha nevládními a neziskovými organizacemi. Podílíme se rovněž na podpoře dalšího vzdělávání lékařů, zdravotního managementu a pacientů. Také v České republice přispíváme neziskovým organizacím či zdravotnickým organizacím na činnosti, které ve svém důsledku mohou zlepšit systém zdravotní péče o pacienty.

Pro usnadnění vzájemné komunikace jsme pro Vás připravili tuto zjednodušenou elektronickou podobu žádosti. Věříme, že Vám v maximální míře usnadní práci při přípravě nezbytných podkladů a dokumentů vyžadovaných společností Pfizer. Jedná se o nástroj na ulehčení získání požadovaných informací od žadatele o příspěvek za účelem zvážení poskytnutí příspěvku společností Pfizer, a to zejména z hlediska souladu s příslušnými právními předpisy a interními předpisy společnosti Pfizer.

Elektronicky odeslaná žádost musí být společnosti Pfizer doručena také v písemné podobě, podepsaná statutárním zástupcem a opatřená razítkem. K poštovní zásilce obsahující výtisk elektronicky podané žádosti, prosíme, přiložte také následující dokumenty:
 1. Jakýkoli dokument, který zpřesňuje popis činnosti, o jejíž podporu žádáte (program akce, technický list výrobku, katalogové číslo, fotodokumentaci apod.)
 2. Položkovou kalkulaci (rozpočet) upřesňující, jak bude příspěvek využit
 3. Kopii některého z těchto dokumentů (kopie nemusí být ověřená):
  • Zřizovací listina včetně Jmenovací listiny statutárního zástupce
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Stanovy sdružení
Upozornění:

 • Vyplnění a zaslání této žádosti nezakládá nárok žadatele na získání požadovaného příspěvku.
 • Po odeslání elektronické žádosti se žádost automaticky eviduje v našem systému.
 • Po odeslání elektronické žádosti je potřeba formulář vytisknout, podepsat a zaslat fyzicky na adresu společnosti. Instrukce jsou detailně popsány pod Žádosti o příspěvek.
 • O výsledku rozhodovacího procesu vás budeme informovat.
 • Pod tuto proceduru nespadají příspěvky za účelem sponzoringu.
 • Nelze poskytovat finanční ani hmotné dary fyzické osobě. Nelze poskytovat dary v hotovosti.
 • Společnost Pfizer si vyhrazuje právo kdykoli po dobu 5 let od poskytnutí daru požadovat na obdarovaném, aby předložil zprávu a důkazy o použití Daru (faktury, program, zprávu apod.).
Jaká žádost spadá pod příspěvky a dary?

 • Granty pro vzdělávací účely
 • Charitativní příspěvky
 • Obchodní dary

Výzkumné granty

V případě podání žádosti o podporu výzkumných grantů bychom Vás odkázali na Globální medicínský systém grantů (dostupný pouze v Angličtině)

Jaká žádost spadá pod výzkumný grant?

 • Podpora nezávislého výzkumu, kde je výzkumný pracovník/organizace sponzorem výzkumu a kde Pfizer může poskytnout finanční a/nebo nefinanční podporu pro rozvoj nebo zdokonalování specifických a definovaných lékařských znalostí.
 • Podpora nezávislého lékařského vzdělávání nebo iniciativy, které slouží k udržení, rozvoji nebo zvýšení znalostí, dovedností a/nebo profesionálního výkonu zdravotnického pracovníka.
 • Podpora nezávislých projektů pro systematické a kontinuální aktivity, které vedou k měřitelnému zlepšení zdravotnických služeb a zdravotního stavu jednotlivců a cílových skupin pacientů, a nesouvisejí s produkty společnosti Pfizer.
 • Podpora výzkumného fondu instituce/ organizace.
 • Poskytnutí sloučeniny ze strany Pfizeru (čisté substance, účinné farmaceutické složky, biologické látky) pro použití v nezávislých výzkumných studiích (např. předklinických, klinických, observačních).
Nespadá-li Vaše žádost ani do jedné z těchto pěti výše vyjmenovaných kategorií, použijte prosím formulář „Žádost o příspěvek či dar“.